מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

תהליך השיווק הבינלאומי פועל בעולם פתוח וגלובלי הנמצא בתהליכי שינוי מתמידים.

על כל מי שפועל בתחום מוצע להגיע למצב של
להיות עם "היד על הדופק"

יש לבדוק חלופות לכל מרכיב במערכת
ארצות יעד
ספקים של חומרי גלם
ספקים של שרותים
לקוחות
מתחרים
"תופעות חדשות בענף"
פטנטים חדשים ומגמות
מדיה לסוגה

מוטב לבדוק כמרכיב בתהליך הפעילות

ולא להיות מופתעים