מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

2/2017

בתקופה של טרום אינטרנט כל המידע היה נמצא במקורות מידע מודפסים וחיפוש ואיתור מידע התרכז במקורות אלו.

האינטרנט וההתפתחות הגדולה שלו, מאפשרים חיפוש מידע מקוון הנמצא בשפע ולעיתים גם בזול.

יחד עם זאת עקב ריבוי המידע ברשת, לעיתים הולכים לאיבוד ולא מוצאים את כל המידע שאותו מחפשים.
ספקי המידע המודפס- חלקם נעלמו, אך יחד עם זאת יש עדיין הרבה מקורות מידע מודפסים שלעתים הם גם ממוקדים ביותר ומאפשרים
חיפוש ואיתור מידע שלא נמצא ברשת.

ה- PRINT , לא מת, ויש לדעת זאת ולהעזר בו.
מומלץ לשלב חיפוש ואיתור מידע ממקורות שונים.
לסיכום-
גולשים ומזפזפים באינטרנט.
וגם
מדפדפים במדיה הכתובה.