מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

1/2017

יזם היוזם פיתוח מוצר או שרות או עסק
צריך להיות ער ומודע למה קורה בעולם בתחום שלו
גם אם שוק היעד הוא מקומי- טוב לדעת מה קיים בעולם על מנת שלא להיות מופתע בעתיד
מיבוא או תחרות.
אם שוק היעד הוא בינלאומי
יש חשיבות רבה למידע בעולם;
האם המוצר קיים ואם כן מה קיים?
איזה קנין רוחני רשום ואם רשום?
מה הפוטנציאל לשיווק בעולם ומי הם ערוצי השיווק והנפשות הפועלות בעולם
יש חשיבות להתחיל בתהליך הפיתוח של לימוד מה נעשה בעולם- כבר בשלבים ראשונים של הפיתוח
יש לראות בשלב זה – שלב הכרחי וכחלק מתהליך הפיתוח.
יש חשיבות רבה למידע שיאסף ויתקבל וזאת בהיבט של
TIME TO MARKET
רצוי שלא להגיע לשלב סיום הפיתוח וכניסה ליצור ללא מידע עדכני מה קורה בעולם.