מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

קיים שוני בין  פעילות בשוק  המקומי לבין  פעילות גלובלית
אשר מחייבת הערכות וחשיבה  של  העסק או המיזם

ברומא –חשוב כרומאי

כלומר

למד את כללי הסחר  העולמי

הכר  את הנפשות הפועלות

יש מכנה  משותף בפעילות אך יש  גם שוני  וגיוון.

הכר  את המנטליות של הצד השני בחו"ל

הוא לא אויב, הוא שותף שלך בפעילות

יש  להערך  לפעילות בחו"ל ולהיות מודעים   וגם לשלם מחירים בהתאם.