מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

הנאמר כאן הוא ארוע אמיתי

לקוח שלי המייבא במקרה זה מטורקיה אבל יכול לקרוא בכל מדינה
קיבל חשבון פרופורמה שהיה כמעט דומה לחשבונות פרופורמה קודמים בעת בצוע הזמנות קודמות
היו כמה שינויים קטנים כגון
כתובת השולח שונתה בכמה אותיות
פרטי הבנק והמוטב שונו
חתימתנו על ההזמנה זויפה היות וה HACKER נכנס למחשב הספק ושלף מסמכים וכו

מוצע
לבדוק פרטים בכל פרופורמה- אם משהוא חשוד לבדוק ולא להעביר כסף לפני שבטוחים שהכל בסדר
מוצע לעבור להתכתבות בפקס או WHATSAPP במקרה כזה
לבקש תמונות של המשלוח
או-אם יש גורם מקומי שיכול לבדוק המשלוח
לא להעביר כסף לתשלום אלא לשלם רק בדוקומנטים לגוביינא- CAD
כאשר המשלוח בארץ

יש להיזהר ב"יצירתיות בנוכלות"