מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

אחד הכלים החשובים בתהליך השיווק הבינלאומי הוא
זיהוי השוק

זיהוי השוק- בהיבט המוצר- קבוצת המוצרים שהמוצר או השרות נמצא בו
יתכן ומפותח מוצר חדש היוצר שוק חדש- אך הוא בדרך כלל נמצא בתחום קיים כלשהוא.

זיהוי ארצות יעד היכן שיש מוצרים מתחרים , או משלימים, או מחליפים,או דומים.
לימוד המוצרים האלו.
זיהוי ארצות יעד שיש פוטנציאל יצוא.
זיהוי הנפשות הפועלות הפסיביות =תומכות שיווק, בתחום-
תערוכות
מידע שיווק מסוגים שונים-
עתונות מקצועית
אתרים ברשת
בלוגים וכדומה
תקינה
רגולציה
NTB

כל התמהיל הזה חשוב בתהליך של יציאה לחול
לא כל המידע נמצא זמין בלחיצת כפתור ויש להתמיד בתהליך.