מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

NETWORKING
הוא כלי שיווקי פשוט ויעיל, אך צריך לדעת איך להעזר בו

בארץ
להשתתף בקבוצות NETWORKING
להשתתף ולהיות פעיל ברשתות חברתיות ומקצועיות בארץ ובחו"ל
ELEVETOR PITCH- שיחונת במעלית, בפרוזדור וכדומה
פעילות בבלוגים
להשתתף בכנסים לסוגם

בהתכתבות
לשמור קשר עם פונים רציניים באמצעות רשימת קשר, הזמנה לתערוכות, מוצרים חדשים וכו

בטיסה
ליזום שיחת אקראי עם שכן בהמתנה באולם הנוסעים-לעיתים, שעות
ליזום שיחת אקראי עם שכן לכסא בטיסה- לעיתים יניב פירות

בתערוכה

ליזום שיחה עם מציגים בביתנים ליד הביתן שלך

לעמוד ליד ביתן זר ולהתבונן וליזום שיחה או לגרום למציג ליזום שיחה

בחו"ל
לשמור קשר עם פונים
חברות בארגונים מקצועיים
להשתתף בכנסים
להרצות בכנסים

לסיכום

יש להיות ער להזדמנות וכרטיס ביקור זמין הוא כלי מצוין וחייב
להיות ער, זמין ומוכן ל SMALL TALK