מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

יזמות-חדשנות- מידע

אלו הם  נושאים שלובים

ומהווים  מרכיב חשוב  בפעילות עסקית

יש  לראות אותם כמכלול אחד