מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

השינויים  המהירים והתכופים  הקיימים כיום מחייבים לחשוב במונחים  אלו.

יש לבדוק כל הזמנה/משלוח  על  כל  המרכיבים גם אם  יש  חוזה  או הסכם תקופתי.