מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

חיפוש מידע שיווקי,

דומה במקצת לתהליך של

בדיקות רפואיות.

מבצעים בדיקה- שוללים ואו  מבצעים  עוד בדיקה

או שמסיימים.

בתהליך של חיפש מידע שיווק –יש להתמיד,

ולחפש ולאתר-  ומה שלא נמצא  במקור אחד יתכן וימצא  במקור  אחר