מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

במסגרת  עבודתי  בליווי  יזמים  ביזמות  ושיווק  בינלאומי  וסחר  חוץ

אני  מגדיר  עצמי:

רועה-  מלווה  יזמים  מול  העולם  הגלובלי.

רואה-  רואה  עולם  ומכיר  הנפשות  הפועלות.