מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

12/2019

החל מלערך    20  לדצמבר

העולם הנוצרי נכנס לאוירת חג המולד- כריסטמס,

ועסקים רבים לא פעילים או  פעילים חלקית.

מתוסף לכך ראש  השנה האזרחית  שחלק ניכר מהעולם חוגג כיום.

הפעילות העסקית  השוטפת,חוזרת  בהדרגה בשבוע הראשון  של חודש  ינואר.

הכנסיות הנוצריות  המזרחיות חוגגות את כריסטמס  לערך ב   ב 7 לינואר

ולכן יש במדינות אלו האטה בפעילות

יש  להתחשב במועדים  אלו, בפעילות  העסקית.