מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

תוכנית עסקית אינה תוכנית שיווקית