מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

 מורי מנור
תל אביב 61396 ת. ד. 39627
טלפון: 03-6990583 , פקס: 03-6995614.
דוא"ל: m_manor@netvision.net.il