מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

דוקומנטים לגוביינא:
(09/2000)

להלן משפטי קישור – אשר יעזרו ליצואן או היבואן אשר קונה או מוכר ונעזר בשיטת התשלום דוקומנטים לגוביינא או (Documentary Collection)c.a.d
משפטי קישור אלו – הם אמצעי תקשורת ולמתן הוראות לבנק היצואן או היבואן.

מומלץ לברר עם הבנק או המשלח הבינ"ל את מתן ההוראות Sight draft Time draft בכל מקרה, או בהתאם לעיסקה.
כמו כן, שיטת תשלום זו אינה בטוחה בכל יעדי הסחר העולמי וכן יש להתחשב באופי המוכר
או הקונה והמדינות המעורבות בעיסקה.

1) Please release documents to_______only against cash payment of__________

2) Collection expenses of  bankers for account of consignee.

3) For any clarification if necessary please contact__________at_________

4) Authorize bank________to release documents to consignee only against acceptance of draft.

5) Please instruct bank________to present draft for payment on due date.

6) Instruct bank________ to release goods to_______only against acceptance of draft maturing on________.

7) Accepted draft should be returned to you for safe keep and presentation for collection on due date.

8) No deviation from these instructions are permissible.

9) _______informed EUR 1 lost ( or other certificate ) therefor  a new EUR 1 issued, or duplicate.

10) Your most urgent attention to this shipment as goods already at destination________ days ago.

11) There is no need for you to request return of acceptance draft .instead bank_____ should take care of collection on due date and will follow up,thereon.

12) Collection expenses for account of drawees.

13) Please instruct bank________to obtain acceptance of the draft by________.

14) Draw the attention of bank________that any delay in the remittance of the funds,on due date, will involve a claim by the drawers for accrueing interest at the usual bankers rate.

15) Original set of documents and ( form a. eur 1 , etc), were sent along with cargo (captain mail/envelop attach) for prompt delivery.

16) Please authorize bank_____to release documents to_______ against acceptance of the draft , x days  ( 30, 45, 60, 90, 120, etc) from  B/L,  or AWB.

17) Draft should not be returned to you but presented for collection on due date by bank ________.

18) Please remit the documents together with the draft to bank___________

19) Please instruct bank____________to deliver the documents to the consignee against simple receipt.

20) Documents are presented for c.a.d payment in the absence of the L/c, which has not yet arrived at your counters.

21) Please send the documents for approval, request confirming the approval, by return ________, to you.

22) Draft accepted by____________ and guaranteed by______________

23) Cost of  Guarantee and or interest for_____________
 

 

חזרה לרשימה