מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

החשיבות בהכנה והצגה נכונה של מסמכים בסחר בינלאומי
(1/2001)

סחר בינלאומי – אינו יכול להתקיים ללא קיום של מנגנון המבטיח את התשלום למוכר.
בשיטות הסחר והתשלום הקיימות כיום יש חשיבות רבה להכנה והצגה נכונה של המסמכים
המהווים אמצעי להעברת בעלות ושליטה ואמצעי תשלום.
(יש להניח שהתפתחות האינטרנט וטכנולוגיות של סחר אלקטרוני, יביאו לאמצעים חדישים
ונוחים יותר- לפחות במסחר הקמעונאי הבינ"ל-( piece by piece – v- container load)

כל הגורמים העוסקים בסחר בינלאומי – מעורבים בכל עיסקה ולכולם יש נגישות אם המסמכים הוכנו והוצגו בצורה נכונה.
אתמקד כאן בחשיבות הנושא למוכר ולקונה.
קיימת טענה: "לא נורא – אשלח המסמכים באמצעות הבנק for approval ".
הדבר לא רצוי ויש לנסות ולהמנע מכך.

יתרונות למוכר:

 • חסכון בזמן ועלויות לתקון הטעויות
 • קבלת התמורה מהר יותר
 • חסכון באי תשלום דמי אחסנה מעבר לנהוג בנמל היעד (הלקוח ידרוש זאת).
 • אי הכנה ו/ או הצגה נכונה של מסמכים יכולה לטרפד עיסקה
 • ( בטולה, אי עמידה בתנאי האשראי, תלות בחסדי ורצונו של הקונה.)

יתרונות לקונה:

 • חסכון בהוצאות
 • פדיון דוקומנטים נכון ומהיר חוסך עלויות.
 • חסכון בעלויות אחסון בנמל היעד (הקונה יגלגל זאת על המוכר)
  (קונה-יבואן- יכול לעיתים לסגת מעיסקה אם לא קוימו תנאי מכתב האשראי)

יתרון לכל הנפשות הפועלות:

 • הכנה והצגה נכונה של מסמכים חוסכת זמן ועלויות חוסכת משאבים ניכרים לכל מי שמעורב בעיסקה ולא רק מוכר או הקונה.
 • מוצע: (בנק, משלח בינ"ל, חברת בטוח,מוביל ימי או אוירי ,נמל ימי או אוירי ועוד).

 

חזרה לרשימה