מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

התערוכה הראשונה
(6/2002)

כל יצואן או יזם עובר את "טבילת האש" של הופעה והצגה בתערוכה בחו"ל.
יש לתכנן ולהתכונן לכך מבעוד מועד – שלבים מוקדמים:
איתור התערוכה המתאימה
קבלת כל המידע עליה

הרשמה בזמן (מאפשר בחירת מיקום- וכן מבטיח רשום בקטלוג התערוכה)
תשלום בזמן

להזמין לקוחות וגופים עמם החברה בקשר ולידע אותם על ההשתתפות בתערוכה תוך ציון
שם התערוכה
מיקומה
תאריכים
ומספר הביתן

תכנון ביתן
הכנת משתתפי הביתן
משלוח הביתן ותכולתו בזמן- כולל כמות מספקת של ניירת וכרטיסי בקור

בזמן התערוכה
בביתן
הגעה בזמן
הקמת הביתן
איוש הביתן
מתן מענה לפונים בביתן
אסוף כרטיסי בקור מהפונים
רשום פונים- ותחום ההתענינות שלהם

בתערוכה
להשתתף בארועי התערוכה
לבקר בתערוכה
לבצע מודיעין עסקי גלוי- אסוף קטלוגים וכו- יש לסרוק התערוכה מספר פעמים.
להתחכך ולהתרשת ולדבר עם אנשים שיש ענין לקבל מידע מהם
לקבל משוב מהמשתתפים
( כגון- מענין וכו- או- זו לא התערוכה שלכם- תציגו ב……… או
האם תופיעו גם ב…………..)
שחקו אותה כגדולים
לשדר לכולם בסיום התערוכה- להתראות בתערוכה הבאה וכן ב………..

עם סיום התערוכה
לבצע התקפלות מסודרת
לוודא שמה שנשאר בחו"ל- ישאר – בכפוף למסמכי קרנה אם היו- או לא וכן תוך תעוד מתאים-
נמכר- נמסר ללקוח וכו' לוודא שיארז כהלכה עם ניירת מסודרת
לוודא משלוח ארצה
לוודא שהחומר האישי ברשותכם וכן כל המידע שנאסף
לבצע נסיעות המשך או פגישות לאחר התערוכה או לחזור ארצה

לאחר התערוכה
לענות לכל הפונים בצורה מסודרת
לשמור קשר
להפיק לקחים לתערוכות עתידיות,
ללמוד מכשלונות
לשים לב לתגובות משוב מהחוץ- לעיתים מקריות- אך חשובות
להמשיך להציג ולמכור 

 

חזרה לרשימה