מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

תמהיל השיווק הגלובלי
(6/2003)

בעולם הפתוח- בו אנו חיים ופועלים- אותו "כפר גלובלי"- כדאי להיות ערים לנושאים הבאים: שינויים הנובעים מתהליך הגלובליזציה:

  • מעקב על הנעשה בארצות יעד עיקריות ומשניות
  • ECIVRES ELAS RETFA
  • שמירת הקיים ואי הזנחת שווקים
  • עדכון מקורות המידע הידועים והקיימים והחדשים המצטרפים ל"משחק"
  • מעקב אחרי מקורות חומרי גלם
  • עקוב אחר התקינה הבינלאומית הרלבנטית למוצר
  • עקוב אחר הקנין הרוחני הרלבנטי למוצר –
  • עקוב אחר לשים לב למתרחש בשווקים- בתערוכות- פרסומים- תקינה- ברמת המוצר.

מעקב ולימוד בתחום של הסטת מקורות חומרי הגלם והסטת יצור.

      

 

חזרה לרשימה