מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

האם לרכוש מחקרי מדף
(8/2003)

לעיתים , במסגרת עבודתי, אני נתקל בשאלה האם לרכוש מחקרי מדף- כן או לא.
אין תשובה חד משמעית.

ככלל- מידע נוסף לא יזיק השאלה היא-
איכות המידע במחקר
רמת העידכון במחקר
רמת ההתמקדות במוצר (האם המחקר גלובלי או אזורי,האם הוא יורד לרמת מוצר- קבוצת מוצרים, מה מידת ההתמקדות של המחקר בצרכים שלנו, עלות וכמות המידע שניתן להשיג) לעיתים- המחקר הוא טוב – אך אינו עולה לצרכים שלנו ולכן – כהוצאה לספריה- אין צורך.

לעיתים- אנו זקוקים לרמת התמקדות שהמחקר לא נותן ולכן עדיף שנעשה שעורי בית לעצמנו.

לעיתים כמהלך ביניים ניתן לעיין בתוכן הענינים של המחקר או לרכוש רק את תמציתו ולעיתים גם חלק ממנו, בלבד.

לסכום – אין תשובה חד משמעית ויש לשקול לגופו של המחקר.

   

 

חזרה לרשימה