מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

שיווק בינלאומי ממוקד
(8/2003)

בתהליך השיווק הבינלאומי- אנו רוצים בסופו של דבר להגיע למכירות יש לכן להתמקד.
להלן מספר ביטויים שאין להשתמש בהם , היות והם כוללנים מידי ומרחיקים אותנו מהיעד
העולם הוא גדול
העולם הוא גלובלי
השוק העולמי הוא אינסופי
בארצות היעד -גודל האוכלוסיה הוא……. ולכן…………….
אין בעיה למכור בעולם
אין הגבלות על המוצר
אין לנו תחרות
לא יוכלו לחקות אותנו
אנו נמצאים בשוק של מוכרים
שעורי בית נכונים ולימוד נכון ומתמיד של השוק העולמי- מחייבים להתעלם מביטויים אלו ולהתמקד יותר בלימוד השוק- אחרת הפתעות מתגובות השוק – הן לעיתים קשות וכואבות.

  

 

חזרה לרשימה