מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

התיעלות בסחר חוץ
(11/2003)

בתקופה , בה אנו נמצאים עכשיו המאופינת ב-
ירידה בהכנסות בשוק המקומי וחלקית גם בשווקי העולם
-תחרות גלובלית

יש חשיבות רבה למאמצי התיעלות בכל מרכיבי הפעילות הבינלאומית של העסק.

אמנה כאן, בראשי פרקים , נושאים לבדיקה.
-בדיקת יעילות ערוצי השיווק
– תפקודם והעלויות לעסק.
-בדיקה האם עובדים נכון בהתאם לתנאי המכירה וחוזי המכר.
-ניתוב נכון בתובלה בינ"ל.
-בחירת אמצעי ההובלה האופטימלי
-קביעת תנאי תשלום ביבוא וביצוא והאם עובדים לפי מה שסוכם או נקבע.
-בדיקת מקורות חומר הגלם תוך התיחסות לאלמנט הזמינות, אמינות, כללי מקור ותובלה.

בצוע בדיקות של מודיעין עסקי, מודיעין תחרותי ו BENCH MARKING

בדיקת כל מרכיבי שרשרת האספקה.

      

 

חזרה לרשימה