מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

מדוע אני לא מייצא מספיק או יותר ?
(2/2004)

שאלות אלו נשאלות לעיתים בצרוף שאלות נוספות

השוק במיתון

השוק העולמי במיתון

המתחרים זולים יותר

אני לא מכיר את כל המיתחרים

אין תנועה מספקת של פניות מחו"ל

אני לא מנצל את פוטנציאל המיפעל או המוצר

אולי סל המוצרים שלי לא מתאים ליצוא.

אני לא מספיק מוכר וידוע בעולם

הכל נופל עלי- קשה לי או איני מסוגל לבצע הכל

אני לא יודע הכל ואין לי זמן או יכולת ללמוד את החסר.

אני לא מצליח לזהות ולאתר ערוצי שיווק

יש לי תקלות בבצוע היצוא

יש חסמים נעלמים בתהליך

יש באפשרותי לעזור לך להתגבר ולענות של שאלות אלו.

 

חזרה לרשימה