מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

קשרים בסחר חוץ
(4/2004)

-יש בטוי עממי האומר- "אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה"

-יחד עם זאת -העולם הוא גדול ומורכב.

-קשרים בודאי יעזרו.

-רישות בינלאומי- הוא יתרון ולא חסרון ויש לטפח ולשמור זאת.

-לעיתים- דרך קשרים- מגיעים למקומות הנכונים.

-אך ככלל- מורכבות העולם ומורכבות השווקים הבינלאומיים יצרו את מה שאנו קוראים השוק העולמי.

-השוק העולמי מורכב מ"הנפשות הפועלות" ומערוצי שיווק.

-לכן, קשרים עוזרים -לעיתים דרך קשרים מגיעים לערוצי השווק במוצר שאנו מעונינים.

-שלוב בין השניים- הוא המתכון המועדף.

-לכן- לימוד השוק העולמי בשיטתיות והתמדה- אינו תחליף לקשרים- אך בודאי יכול לעזור. 

  

 

חזרה לרשימה