מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

מוכנות ונכונות לשיווק בינלאומי
(7/2004)

בתהליך השיווק הבינלאומי , יש חשיבות רבה לשני ביטויים אלו.
מוכנות
– ברמת המוצר ( באיזה שלב הוא נמצא-רעיון- פיתוח-יצור) ובהתאם לכך רמת והיקף הפעילות.
– התשתית הקיימת בחברה לפעילות של שיווק בינלאומי
– היקף הידע של החברה בנעשה בשוק העולמי ופעילות שבוצעה.
– התשתית האנושית של החברה.

נכונות
– הרצון להתמודד עם פעילות בזירה העולמית.
– היכולת להקצות משאבים בחברה לפעילות כזו.

כושר ההתמדה של החברה- לא פגע וברח -אלא מאמץ ארוך טווח.

  

 

חזרה לרשימה