מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

 

קירבה גאוגרפית
(7/2004)

 

קיימת טענה- שאנו נמצאים- כמדינה קטנה- רחוק מהשוק.
אכן- אנו רחוקים
אך ריחוק- הוא דבר יחסי
יש לבחון זאת ביחס לשווקי היעד והפוטנציאל הקיים שם.
לדוגמא
אנו רחוקים מהחוף המערבי בארצות הברית
אך קרובים לאירופה- המערבית והמזרחית- יותר מאשר מערב ארצות הברית ואף
מזרח ארצות הברית.
לגבי הודו- אנו קרובים יותר מאשר החוף המזרחי של ארצות הברית או אירופה.
יש ללמוד לנצל אלמנטים אלו בהיבט של פעילות שיווקית- יתרון יחסי
והבנת השווקים.
נכון- ארצות הברית- למרבית המוצרים הישראליים- היא שוק יעד עיקרי
אך- בסדרי הגודל של המשק הישראלי- ניתן למצוא שווקים עיקריים בארצות יעד
אחרות.
העולם הוירטואלי- שינה חלק מ"כללי המשחק"- ולכן החשיבות הגיאוגרפית
היא שולית- למעט הצורך להיפגש פיזית עם אנשים בחלק אחר של העולם
או- הקמת מרכזי פיתוח ,שיווק, וכו' בארצות בהן כוח האדם זול או הקמת חברות
בת משיקולי מס ביעדים שונים והקשר הפיזי עם גורמים אלו.
כמו כן
מה שנכון לגבי ישראל- נכון בכיוון ההפוך- לגבי המדינות -שאנו מתחרים ורואים
בהן ארצות יעד.

   

 

חזרה לרשימה