מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

תובלה משולבת
(8/2004)


תובלה משולבת- נתפסת היום אצל העוסקים בסחר בינלאומי ככלי יום יומי וחיוני.
אך זה אמצעי שהתפתח רק בעשרות השנים האחרונות.
אסקור כאן מספר מרכיבים עיקריים:

1. תובלה אוירית:
החלה להתפתח לאחר מלחמת העולם השניה ובעיקר בשנות החמישים ואילך.
כחלק מהתפתחות הובלת מטען אויר- הוקם גם ארגון
IATA- INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIAITION
ומרבית החברים בארגון- היו המובילים האויריים הלאומיים של המדינות השונות.
ארגון זה הסדיר את סוגית שטר המיטען במעבר
THROUGH AIR WAY BILL
וכן את האפשרות להוביל מיטען אויר כאשר יותר ממוביל אחד מעורב- אך יש אחריות
של המוביל הראשון עד לנמל הפריקה.

2. הובלה ימית:
תובלה ימית היתה קיימת מאות בשנים לפני הופעת התובלה האוירית.
היו קיימים הסדרים שונים של תובלה משולבת אך הם היו תלויים בהסכמים
שונים בין שניים או יותר של מובילים ימיים וכן בהסכמים שנחתמו ברמה
של קונפרנסים ימיים.
לאור ההתפתחות של התובלה המשולבת באויר- למדה התובלה הימית
לעבוד עם אותם כלים ומסוdלת היום לתת שרות של
THROUGH BILL OF LADING
אם כי לא באותה יכולת ודיוק כמו בתובלה אוירית.

3. תובלה משולבת באמצעות משלחים:
התפתחות שתי שיטות התובלה הביאו בעקבות זאת גם לפיתוח של,אמצעי
תובלה משולבת של משלחים ימיים ואויריים.
FORWARDER BILL OF LADING
בתובלה ימית משולבת
ושטר מטען אוירי של משלח אוירי- התפתחו ומסוגלים להציע מיגוןן של
שרותים לקהילת הסחר הבינלאומי- כמעט לכל נקודה על גבי כדור
הארץ.

4. תובלה יבשתית:
כלים דומים לתובלה משולבת התפתחו גם בתובלה יבשתית
שטר מטען של מוביל יבשתי
שטר מטען של רכבת.

5. אין לשכוח את שרותי הדואר:
שרותי דואר בכל העולם- נתנו בעבר- ונותנים כיום תובלה משולבת
בים ובאויר- אך היכולת מוגבלת
בגודל המטען
משקל המטען
סחירות מסמכי הדואר- לא סחיר
יכולת בטוח בדואר
יכולת התשלום- רק מראש – prepaid ולא collect
יכולת לגבות את ערך המשלוח- C.O.D- לא קיים בדואר
יכולת מעקב על המשלוח והגעתו ללקוח

     

 

חזרה לרשימה