מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

עשה ושגה
6002/01

אנו נוהגים בשיווק לבטא לעיתים את הבטוי

עשה ושגה- rorrE dna lairT

לעיתים נקרא בעברית גם נסוי ותהיה
אין הכוונה בבטוי זה שנעשה בפעילות שיווקית ככל העולה על דעתנו
אבל
יש לעיתים לנקוט בפעולות ופעילות שלא בטוח מה תהיה התוצאה אבל הסכון אינו גדול או לא קיים

לדוגמא:
-פגישה עיוורת- LLAC DELLAC – כאשר לא נקבעה פגישה מראש ולא ברור מה תהיה תוצאת הפגישה- אם בכלל
-דיוור- ממוקד או לא ממוקד
-ביקור בתערוכה כאשר לא ברור אם זו התערוכה הממוקדת והמתאימה
-ביתן בתערוכה- כאשר לא ברור- או יתכן וחושבים שאין בטחון שזו אכן התערוכה המתאימה- אבל הנסוי נחשב
ככדאי
-טלמרקינג
-פעילות באזורים- מדינות או טריטוריה – שאין ודאות בפוטנציאל
-נסיעת שיווק למספר פניות- למרות שלא בטוח שיהיו תוצאות מידיות- לעיתים רק מידע או טיפים לפגישות
אחרות
-פרסום במדיה שלא ברור עקב החשיפה שלה

יש לתכנן בכל פעילות שיווקית גם אלמנט של עשה ושגה באחוז מסוים מהיקף הפעילות   

 

 

חזרה לרשימה