מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

מיכתב אשראי נולד
7002/10

מיכתבי אשראי נהוגים בעיסקות יבוא או יצוא

בתהליך זה יש ארבע משתתפים

יצואן ובנק היצואן
יבואן ובנק היבואן

מתי "נולד" מיכתב האשראי

בעסקת יצוא

כבר בעת תחילת המו"מ בין הצדדים בעת מתן הצעת המחיר הראשונה- מציין היצואן את תנאיו לעיסקה- זאת לעיתים עוד לפני מתן חשבון פרופורמה- בשלב הראשוני בו הצדדים מתכתבים או משוחחים

לאחר מכן עם גבוש העיסקה- המוצר- המחיר- תנאי ומועד האספקה- תנאי המשלוח וכו- מסכמים הצדדים את תנאי מיכתב האשראי והיצואן שולח ליבואן את הגירסה הסופית של חשבון הפרופורמה שתשמש את היבואן לצרכיו הוא ולצרכי בנק היבואן לצורך פתיחת מיכתב אשראי ומשלוחו לבנק היצואן על מנת שיעביר ליצואן.

על היצואן ועל היבואן לראות אם אכן פתח הבנק את מיכתב האשראי בהתאם למוסכם ואם לא- רצוי לבצע התיקון מיד ולא לחכות לערב בצוע המשלוח כאשר הכל נעשה בלוח זמנים קצר וצפוף

בעיסקת יבוא

למעשה התהליך הוא הפוך

על היבואן לפתוח את מיכתב האשראי בהתאם למוסכם- על הצדדים לבדוק ולהסכים או לדרוש תיקונים במסמך

שני הצדדים יכולים עד למועד בצוע המשלוח לבצע תיקונים- במידה ויסכימו ויש צורך את הנסיבות המשתנות

רק מי שפתח את מיכתב האשראי יכול לפנות לבנק שלו בבקשה לתקון המסמך

הבנקים בתהליך פועלים לפי הוראות היצואן והיבואן וכן בהתאם לאמנות הבינ"ל העוסקות בתחום וכן בהתאם לקשרים ההדדיים של הבנקים בעולם

 

 

חזרה לרשימה