מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU


(03/2000)

סדרה של 5 מאמרים, באינטרנט, E – course, העוסקת בנושא ואשר
נכתבה על ידי רופא ויזם בארצות הברית.