מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

שרותי יזמות עיסקית, ניהול ושיווק בינ"ל.

 יועץ/ מבצע:

 • בדיקת סל המוצרים והחלטה על אופי הפעילות הבינ"ל, תוכניות שיווק, מידע שיווקי ומסחרי ופרסום בינ"ל.
 • חיפוש ואיתור מידע שיווקי באינטרנט ובמקורות אחרים.
 • פרויקטים, מכרזים ו"בישול" עיסקות התארגנות ליצוא וארגון המערכת הפנים מפעלית.
 • הפעלת רשת של יועצים בחו"ל (ראה גם כפתור חו"ל שיווק )
 • בדיקות שוק בחו"ל בשלבים שונים של התהליך היזמי/ שיווקי.
 • דיוור ישיר לחו"ל.
 • תובלה בינ"ל
 • דוקומנטציה.
 • הקמת מערך סוכנים ורשת הפצה ומכירות בחו"ל.
 •  בארה"ב ובכ- איתור reps20 מדינות נוספות בעולם.
 • השתתפות בתערוכות, קטלוגים וכתיבה טכנית.
 • קרנות ממשלתיות וטיפול במערכת הממשלתית התומכת בסחר בינ"ל.
 • יועץ במסגרת קרן עידוד השיווק לחו"ל.
 • חונך במסגרת קרן עידוד השיווק לחו"ל.
 • מו"פ- הכנת והגשת בקשות, דוחו"ת ביצוע ותמלוגים.
 • מפעל מאושר.
 • טיפול ב- start-up וליווי צמוד למפעל.
 • כתיבת תוכנית עסקית, Business plan.
 • בדיקות היתכנות, Feasibility study.
 • פיתוח עיסקי.
 • אפיון וכתיבת פרופיל חברה, Company profile.
 • ניהול כספים ליצוא, בנקים ושיטות תשלום וערבויות.
 • ניהול יבוא, רכש ו- sourcing.
 • הרצאות,חונכות,שיווק,יעוץ,ביצוע,הדרכה ובקרה.
 • שיווק באינטרנט.
 • קודי התנהגות בינ"ל בעסקים.
 • שרות אישי מותאם ללקוח,פתרון בעיות ad-hoc.
 • תחומי התמחות ענפיים; כל הענפים.
 • תחומי התמחות גיאוגרפיים; כל העולם.
 • השרות מתבצע in house ,מחוץ לעסק ובחו"ל.מרדכי מנור מספק את מכלול שירותי השיווק הבינ"ל ויזמות ב"סל אחד".

  חבר- מכון היצוא הישראלי.
  חבר-לשכת היועצים העסקיים בישראל.