מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

בשנים האחרונות מתפתחת תופעה בשוק העבודה בארץ

עובדים ועובדות בגיל 45 + לא מתקבלים לעבודה

בעלי כישורים בגילים אלו, נפלטים מהשוק ונאלצים לעסוק בתחומים שלא עסקו בעבר
ולעיתים בפעילות שולית- רק לשרוד ולהתקיים.
התופעה מחריפה בגילים מתקדמים יותר:
גימלאים וגימלאיות בגילים 62 ו 65 בהתאמה לא מתקבלים לעבודה.
יש כאן אובדן למשק- פחות בעלי ניסיון וכישורים העוסקים בתחום הניסיון שלהם.
זה גורם להרס משפחות, ולאכילת חסכונות שתוכננו לגילים מתקדמים יותר.
במשק הנמצא כמעט בתעסוקה מלאה-חבל שלא לנצל משאב זה.
הביטוי- 60 הוא 40 החדש . או 70 הוא ה 50 החדש, הוא נכון מבחינה רפואית אך החברה ושוק העבודה עדיין לא הפנימו זאת.
התארכות תוחלת החיים מחייבת הערכות של המשק על מנת לאפשר לאנשים אלו-
-קליטה בשוק העבודה
-השמה
-הסבה מקצועית
-קבלת עובד מבוגר בחיוב ולא לדחות
לעובדים אלו יש גם אפשרות להקים עסק עצמאי-עם כל היתרונות, החסרונות והסיכונים,
אבל לא כל אחד בנוי ומתאים להיות עצמאי.
על הממשלה לסייע ולבנות מסגרות מתאימות למי שמעונין,
להשמה הדרכה ליווי וסיוע כספי.
יש לאפשר לעובד לעבוד כל עוד הוא רוצה ומסוגל
זו המגמה כיום גם בעולם המערבי

כחלק מפעילותי אני מלווה יזמים בגילים אלו וכן בגילאים אחרים

 

פורסם באתר מדור לדור: בשנים האחרונות מתפתחת תופעה בשוק העבודה בארץ

קישור לאתר פלא – עסקים מפה לאוזן