מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

תהליך איתור מקורות אספקה  וספקים בחו"ל,

הוא מרכיב  חשוב  בכל  פעילות  עסקית

יש  להחליט על מדינת היעד –של הספק,

יש לבדוק את הספקים-

לזהות אותם,

לבדוק המוצר והתאמתו לצרכים  של היבואן  ועמידה בכללי  רגולציה  בינלאומית  אם נדרשת

בנוסף להתאמה  של המוצר יש לבדוק יכולת הספק לבצע

אספקה ושילוח בהתאם לנדרש ולהיות אחראי  למוצר וביצועיו.

ספק  טוב,דומה  לעובד טוב.