מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

1/2019

BY PASS ONE LEVEL OF DISTRIBUTION

מרכיב חשוב בתהליך היצוא ןפיתוח שווקים בחו"ל
הוא זיהוי השוק ואיתור ערוצי שיווק.

קיימת ההבחנה המסורתית :
יבואן
מפיץ
סיטונאי
קמעונאי
וזאת בעיקר ב
B2C
ככל שיעד היצוא הוא במדינה מפותחת עסקית
ההבחנות יותר מדויקות.

כל מרכיב בתהליך רוצה להרויח מהפעילות שלו.
כיצואן המתמודד בשווקי חו"ל לעתים שרשרת זו מייקרת המוצר ללקוח הסופי
ןלכן לא ניתן לייצא.
בכל ענף- מוצר קיימת חלוקה זו אך לעיתים תוך כדי דילוג על מרכיב אחד או שניים,
זיהוי הפעילות בשווקי היעד ואיך השוק פועל הוא חשוב ביותר ליכולת לייצא ליעד.

ההבחנות האלו קיימות הן במוצרי צריכה והן במוצרי תעשיה
לעיתים=בארצות יעד מסוימות אחד המרכיבים הוא חזק ודומיננטי ולא ניתן לדלג עליו.
תחום המכירות המקוונות המתפתח היום בעולם הוא שכלול של התהליך