מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

לימוד עצמי של 40 שפות באמצעות קלטות שמע או תקליטורים הקורסים הם של חברת: