מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

מרכיב חשוב בתהליך  של  שיווק ובעיקר  בשיווק  בינלאומי

הוא מרכיב  האיתור

איתור מידע ומקורות מידע

איתור ספקים

איתור  ערוצי  שיווק

איתור שת"פ

איתור  נפשות פעילות

מרכיבים אלו קיימים הן  בשוק מקומי והן  בשוק בינלאומי

נושאים  אלו הם חלק מסל המוצרים שלי