מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

כלכלת i3
6002/01

הכלכלה בעולם הגלובלי שלנו מאופינת בבטוי

i3

INTANGIBLE — INFORMATION –INNOVATION

יש לשים לשלושה מונחים אלו המבטאים את המתרחש בעולם

-חדשנות- יזמות- יצירתיות – מביאה למוצרים חדשים ועסקים חדשים

-כלכלת המידע- ללא זאת ספק איך העולם היה נראה היום

-הכלכלה העולמית מאופינת בכלכלת שרותים וידע שהם בלתי מוחשיים- הן בכלכלה מקומית והן בכלכלת הסחר העולמי.   

 

 

חזרה לרשימה