מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

הכללים מגדירים תחומי אחריות של קונה, מוכר ומוביל בסחר בינלאומי.

Incoterms.org

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits