מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

12/2007

1P פרוטקציה
תהליך חשוב בכלכלה אלטרנטיבית. לא נלמד באוניברסיטה. שמן סיכה של כלכלות מסוימות. " אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה"
2P ויטמין P
ויטמין בונה מערכות. לא נמצא בסל הבריאות.
בדרך כלל, ללא מרשם. – RETNUOC EHT REDNU
3P HCATRAP
מודל התנהגות, לא ניתן להגדרה מדויקת
P4 פולניה
פולניה
פולני
מדינה במרכז אירופה. הצטרפה לאחרונה לאיחוד האירופאי
הגדרה למודל התנהגות מסוים, ללא שיוך ג"ג (נ)
הגדרה למודל התנהגות מסוים, ללא שיוך ג"ג (ז)
5P פוצ
הכל שאלה של איות

     

 

חזרה לרשימה