מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

מודיעין עסקי בדרך (ON THE ROAD)
(10/2003)

בבטוי זה כוונתי למודיעין עסקי המתבצע במהלך נסיעה או שהות בחו"ל ולהבדיל מפעילות של מודיעין עסקי המתבצעת בחברה בארץ (DESK JOB)

יש לנצל כל נסיעה או שהות בחו"ל לשם אסוף ו/ או השגת מידע שהוא גלוי חופשי וזמין. כגון-

  • בזמן תערוכה- גם אם מציגים- להסתובב בתערוכה ולאסוף מידע רלבנטי המחולק בחינם ובשפע
  • בזמן נסיעה- לעיתים פרסום של חברת תעופה או עתון מקומי הנמצא ליד המושב -יכול להוות מקור מידע
  • במלון- פרסומים הנמצאים לחלוקה במלון של חברות מסחריות וכן בחנויות הנמצאות בבתי המלון וכן עתונות מקומית הנמצאת ומחולקת במלון. 

 

 

חזרה לרשימה