מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

קורסים בלימוד עצמי, בסחר חוץ, און ליין ,באנגלית. :-
התשלום נעשה ישירות לארצות הברית ובאמצעות כרטיס אשראי בינלאומי.
ההתקשרות היא בין התלמיד למכון בלבד

ראה Disclaimer במבוא לאתר שלי

המכון פנה להכרה בנקודות קרדיט ומקווה לקבל אישור כזה בעתיד. –
Career College Association

להלן נושאי הקורסים: http://66.155.15.216/Book_Store/isr_courses.htm


לפרטים נוספים:-
מרדכי מנור
ת.ד. 39627 תל אביב
טל':03-6990583 / פקס: 03-6995614
דואר אלקטרוני:- m_manor@netvision.net.il

קורס און ליין