מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

יעוץ בבצוע ורכישת כתובות לדיוור ישיר בארה"ב ושאר חלקי העולם

בדבר פרטים נא לפנות אלי :   m_manor@netvision.net.il