מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

באמצעות רשת בינלאומית של חברות העוסקות בגבית חובות בחו"ל יש לנו אפשרות להציע שרות זה לאיש העסקים הישראלי.

ההתקשרות היא בין החברה בחו"ל לבין החברה בארץ.
אין אנו אחראים לטיב ואיכות ואופן בצוע והליכי הגביה.

נא לפנות בבקשת פרטים והצעת מחיר: