מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

מידע עסקי כחלק מתהליך המו"פ
(2/2001)

חברות רבות משקיעות משאבים רבים- זמן וכסף בפיתוח מוצרים חדשים.

הרבה פחות משאבים מושקעים בחוליה הקריטית – פיתוח השוק.
קיימת טענה האומרת שעל כל דולר בפיתוח יש להשקיע 4 דולר בשיווק.
בפועל, ספק אם היחס הזה מתקיים. בדרך כלל מחוסר משאבים ו/או יכולת ארגונית,
ניהולית וכספית של היזם.

על מנת למזער ולצמצם נזקים הנובעים מאי לימוד נכון של השוק – מוקדם ככל הניתן
ובכך ניתן אף לחסוך בעלויות (ללא צורך לבצע פעילות זאת בלחץ של זמן) מוצע:
להתחיל בלימוד השוק- בד בבד עם תהליך הפיתוח וככל שפיתוח המוצר מתקדם –
להגביר הפעילות של לימוד השוק. ( המקומי וכמובן העולמי)
כמו שיש אלמנטים של מודיעין בגופים צבאיים מרמת כתה/מחלקה ועד הדרג הצבאי
הגבוה ביותר וכל דרג עוסק בפעילות זו בהתאם למוטל עליו.
כך יש להתאים את קצב ותהליך לימוד השוק והמודיעין העסקי לקצב התקדמות תהליך הפיתוח. (כמובן שיש להמשיך בכך בשלבי היצור והשיווק עצמו).

על כל חברה לבנות לעצמה לו"ז לתהליך, ולהגדיר איזה מידע רוצים לאסוף בכל שלב של תהליך הפיתוח, כגון:

 • פטנטים ,סימני מסחר זכויות יוצרים וקנין רוחני
 • תקינה
 • מוצרים קיימים , מתחרים ומשלימים
 • דרישות ומגמות בשוק
 • עיצוב – גיבוש ועידכון מודל עסקי לחברה
 • מה יש ומה אין
 • נפשות פועלות, ערוצי שיווק תערוכות וכו
 • ככלל:
  מידע אוספים ומלקטים כל הזמן – כאשר אפשר וניתן ולאורך זמן ולא רק כאשר
  צריך את המידע, כאשר יתכן ואין אפשרות למצוא אותו בזמן אמת.
  כשם שנהוג לומר- כסף מגייסים כאשר אפשר ולא רק שצריך.

כך יש להתרגל ולומר ולבצע –
מידע אוספים ומלקטים כל הזמן ולאורך זמן ולא רק כאשר צריך.

ככלל, "כל המקדים הרי זה משובח."

  

 

חזרה לרשימה