מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

אמנות המכירה לחו"ל
3/2001

קשה להגדיר מה נכנס בביטוי אמנות המכירה לחו"ל – אך אנסה לפרק אותו למרכיביו השונים.

 • לימוד השוק
 • לימוד השוק משלב הרעיון ולאורך הדרך
 • לימוד המוצר ומיצובו בשוק
 • למד את כללי המשחק בשוק והתנהג בהתאם
 • "ברומא התנהג כרומאי"
 • הכן עצמך והארגון לפעילות בחו"ל

הבחן בין:

 • KNWOLEDGE

לבין

 • INFORMATION
 • למד את היבטי הלוגיסטיקה הבינלאומית
 • פיתוח כשרים וקישורים לפעילות שיווקית בינלאומית- ברמת הפרט וברמת החברה או הארגון
 • מיפוי השוק
 • התווית חלופות וסדרי עדיפויות לפעילות בינלאומית
 • יכולת לעדכן המודל העסקי במהלך הפעילות
 • הכנת עזרי קד"מ- (קידום מכירות) בשפות זרות
 • יכולת לבצע היזון חוזר כתהליך מתמיד ומתמשך
 • יכולת להתאמה בין רכש- יצור ושיווק ועמידה במועדי אספקה בזמני גיאות ושפל

     

 

חזרה לרשימה