מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

כללי מקור "המחסום הסמוי"
(12/2002)

סחר בינלאומי מתנהל בין מדינות ריבוניות.

המערכת הבינלאומית הנוכחית נבנתה במשך שנים רבות ואמנות והסכמים רבים מיסדו את מערכת היחסים בין המדינות וכללי הסחר.
גורם חשוב בתחום- הם כללי המקור או באנגלית
RULES OF ORIGIN
היות ,וכאמור הסחר מתנהל בין מדינות ריבוניות- נקבעו במשך השנים- כללים המגדירים מהו מוצר ומה כוללת ההגדרה- תוצרת מדינה פלונית

…………..MADE IN
כפועל יוצא מכך בנוסף להגדרות של כללי מקור נבנתה מערכת של כללים להגן על כל מדינה על כללי המקור שלה וזאת באמצעות מערכת של מכסים והיטלים ורשוי היבוא כאשר מערכת הסחר בין המדינות נקבעת בהסכמים ואמנות בין מדינות ובין גושים כלכליים. בעידן שלנו של-

גלובליזציה
– התמחות מירבית בהקצאת משאבים בינלאומית
– פישוט הליכי סחר בינלאומי וכניסת מדינות נוספות למעגל היצור והסחר הבינלאומי
– יצור רב מדינתי ושיווק ממספר מוקדים בעולם
– טכניקות של just in time
– תובלה בינלאומית משולבת משוכללת החוצה גבולות באופן מהיר ביותר
– מגמה ל WORLD CLASS

יש חשיבות רבה בלימוד נכון של הגדרת המותר וארץ המקור שלו על מנת שלא תהינה בעתיד בתהליך השיווק תקלות.-כאשר יתכן ויתברר שעקב אי לימוד נכון של כללי המקור החלים על המוצר וארץ המקור שלו- לא ניתן יהיה לשווק אותו במספר מדינות בתנאים נוחים ויחולו על המוצר היטלים -הגבלות -מכסים וסוגים שונים של רשוי יבוא- שיתכן וייקרו אותו בשוק העולמי או יוציאו אותו מכלל תחרות גלובלית.

לעיתים אנו קוראים לכללי המקור – כללי הגיור של המוצר

למגבלות אלו- אם לא לומדים אותן מראש- אני קורא "המחסום הסמוי".

    

 

חזרה לרשימה