מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

אתר המאפשר איתור של 400 ספרי טלפון ב 170 מדינות בעולם.

This link http://www.infobel.com/teldir/teldir.asp?page=/eng/ will take you to listings for 400
phone books in 170 countries.

חיפוש טלפונים בעולם