מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

1.אתר המאפשר לחשב שערי מטבע בעולם.

Xenon Laboratories Universal Currency Converter ®

You can select the base currency you want all the rest to be quoted against.

.אתר המאפשר חשוב שערי מטבע והמרות מטבע ברחבי העולם

OANDA

http://www.oanda.com