מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

GlobalCareerCenter.com – International Jobs and People

אתר המאפשר למחפשי עבודה ומציעי עבודה בחו"ל ,להתקשר ולהציע את הכישורים שלהם.
כמו כן מידע על תנאי קבלת אשרות עבודה במדינות רבות.

GlobalCareerCenter.com has jobs in over 35 countries. Job seekers can post their resume/cv online free of charge. GlobalCareerCenter.com also provides work permit and country information for both employers and job seekers