מרדכי (מורי) מנור

ניהול ושיווק בינלאומי IMM GLOBAL 4YOU

תהליך היבוא THE ROLE OF THE IMPORT PATH
(7/2002)

תהליך יבוא מסחרי- הינו תהליך מורכב האורך זמן וצורך משאבים בארגון (חלק ממרכיבי התהליך קיימים גם ביבוא אישי לסוגיו)
להלן מספר שלבים בתהליך:

-איתור נכון של המוצר -SOURCING -חוקיות היבוא רשוי היבוא וסיווג נכון ( במקרה של ספק לקבל מהמכס PRE RULING מראש) מקור המוצר וכללי המקור החלים עליו.
הגדרה נכונה של המוצר
משלוח בקשה להצעת מחיר מהספק , תוך ברור פרטי המוצר.
קבלת הצעת מחיר מוגדרת ומסודרת מהספק- כולל תנאי תשלום ובסיס מחיר נכון ולו"ז.
הוצאת הזמנה לספק
מעקב על התקדמות היצור- מועד האספקה
ניהול מו"מ על תובלה – כאשר הצעה היא על בסיס ex factory ואילך.
קבלת הצעות מגורמי תובלה- מובילים ישירים או עקיפים ( חברות שלוח לסוגן)
ניתוב נכון של התובלה
קשר עם הבנקים – הגדרה נכונה של תנאי התשלום לצורך תשלום לספק וקבלת המסמכים מהספק
ישירות- או באמצעות הבנק או המוביל.
קשר עם המבטח הימי.
התארגנות להכנת מסמכי היבוא והבטוח לצורך שחרור מהיר ונכון בארץ ולחסוך במידת האפשר בדמי אחסנה בנמל הימי או האוירי.
במידה ויש תשלומי מסים עקיפיפ על המוצר- מכס, מ"ק וכו- הסדרת נושא תשלום נדחה וכו- במקרה של יבוא לשם יצור ליצוא.
מועד תשלום הרשימון- על מנת ולהתקזז עם המע"מ- מה שיותר מהר.
קשר אמין עם מוביל יבשתי לאחר השחרור לצורך קבלת המטען בהקדם וקליטה נכונה בעסק בארץ.

   

 

חזרה לרשימה